Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

jestemkwiatem
7410 6681 390

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viaalliwantisyou alliwantisyou

July 22 2017

jestemkwiatem
5958 c5fc 390

July 19 2017

jestemkwiatem
1218 2b0a 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
jestemkwiatem
9929 9a68 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater

July 13 2017

jestemkwiatem
2224 11c8 390

April 14 2017

jestemkwiatem
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaik ik

February 24 2017

jestemkwiatem
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca
— Michalina Wisłocka

February 18 2017

jestemkwiatem
2332 b87e 390
Reposted fromlouse louse viababyface babyface

June 30 2015

jestemkwiatem
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara

June 25 2015

jestemkwiatem
2856 ee90 390
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viakatalama katalama

June 24 2015

jestemkwiatem
3747 d978 390
Reposted byfujitsuh fujitsuh

June 22 2015

jestemkwiatem
5222 4f80 390
Reposted fromlouse louse viamissingvain missingvain
jestemkwiatem
 ''I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. ''
— plagiat 199
Reposted fromcytaty cytaty viaStringMelody StringMelody
jestemkwiatem
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viaechium echium
jestemkwiatem
Kiedy ktoś odbiera nagrodę, mówi: "Nie spodziewałam się". Kiedy ktoś przyjmuje karę, najczęściej nic nie mówi.
— Ignacy Karpowicz, Gesty

June 03 2015

jestemkwiatem
- Najtandetniejsza koncepcja szczęścia? - pytam.
- Ona i on, plus potomstwo, dopóki śmierć ich nie rozłączy w jednorodzinnym domku - odpowiada Kasia. A potem wybucha śmiechem. Powieka prawego oka lekko opada, jakby dawała mi znak, że to nie naprawdę. Że szczęście łatwo wykpić, ale warto przeżyć.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Reposted byvellinimo vellinimo

May 31 2015

jestemkwiatem
Nie możesz sprawić, by ptaki lęku i troski przestały latać nad twoją głową. Możesz jednak nie pozwolić na to, by budowały sobie na twojej głowie gniazda.
— Albert Bandura
Reposted byvnlpxsshitsuriniskowothe-impossible-girl

May 30 2015

jestemkwiatem
I forgave everybody, I gave up, I got drunk.
— Jack Kerouac, On the Road

May 29 2015

jestemkwiatem
8627 ce2a 390
Reposted byCar4losvnlpxsenkape

May 27 2015

jestemkwiatem
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— "Granica"
Reposted fromtellmemore-lies tellmemore-lies viadoope doope
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl