Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

jestemkwiatem
1119 33b7 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaik ik

February 24 2017

jestemkwiatem
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca
— Michalina Wisłocka

February 18 2017

jestemkwiatem
2332 b87e 390
Reposted fromlouse louse viababyface babyface

June 30 2015

jestemkwiatem
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie. Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara

June 25 2015

jestemkwiatem
2856 ee90 390
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viakatalama katalama

June 24 2015

jestemkwiatem
3747 d978 390
Reposted byfujitsuh fujitsuh

June 22 2015

jestemkwiatem
5222 4f80 390
Reposted fromlouse louse viamissingvain missingvain
jestemkwiatem
 ''I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. ''
— plagiat 199
Reposted fromcytaty cytaty viaStringMelody StringMelody
jestemkwiatem
Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromxalchemic xalchemic viaechium echium
jestemkwiatem
Kiedy ktoś odbiera nagrodę, mówi: "Nie spodziewałam się". Kiedy ktoś przyjmuje karę, najczęściej nic nie mówi.
— Ignacy Karpowicz, Gesty

June 03 2015

jestemkwiatem
- Najtandetniejsza koncepcja szczęścia? - pytam.
- Ona i on, plus potomstwo, dopóki śmierć ich nie rozłączy w jednorodzinnym domku - odpowiada Kasia. A potem wybucha śmiechem. Powieka prawego oka lekko opada, jakby dawała mi znak, że to nie naprawdę. Że szczęście łatwo wykpić, ale warto przeżyć.
— Ignacy Karpowicz, Gesty
Reposted byvellinimo vellinimo

May 31 2015

jestemkwiatem
Nie możesz sprawić, by ptaki lęku i troski przestały latać nad twoją głową. Możesz jednak nie pozwolić na to, by budowały sobie na twojej głowie gniazda.
— Albert Bandura
Reposted byvnlpxsshitsuriniskowothe-impossible-girl

May 30 2015

jestemkwiatem
I forgave everybody, I gave up, I got drunk.
— Jack Kerouac, On the Road

May 29 2015

jestemkwiatem
8627 ce2a 390
Reposted byCar4losvnlpxsenkape

May 27 2015

jestemkwiatem
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— "Granica"
Reposted fromtellmemore-lies tellmemore-lies viadoope doope
jestemkwiatem
A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Gombrowicz
jestemkwiatem
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i są naprawdę. Nie są wiec nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera "Żart"
Reposted bydoope doope

May 21 2015

jestemkwiatem
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello, "Przebudzenie"
Reposted byzamknioczyLove-Lifehersmile
jestemkwiatem
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— M.Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe vianapiechote napiechote

May 20 2015

0947 e559 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl